การรับสมัคร
 
 


เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 55 ถึง วันที่ 1 ม.ค.56

1.
 สมัครเรียน Online

2. สมัครทางไปรษณีย์
- ดาวน์โหลดใบสมัคร
- ใบแจ้งแจ้งการชำระเงิน


3. สมัครด้วยตนเอง
-รับใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่
ห้องโครงการ EBM คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 
ตัวอย่างแนวข้อสอบรับเข้าศึกษาโครงการ EBM ปี 2553 ดูรายละเอียดที่นี่
 

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556

รอบที่ 1
วันที่ 1 พ.ย.55 - 31 ม.ค .56
รอบที่ 2 วันที่ 1 ก.พ 56 - 31 มี.ค.56

สมัครเรียน Online ป.โท

รายวิชา
แผนการศึกษา
เอกสารสำหรับผู้ให้คำรับรอง