อื่นๆ
13/09/10
ประเมินการสอนออนไลน์ &nbsp คลิกที่นี่
 
09/09/10
ปฏิทินกิจกิจกรรม 2/2553 ดูรายละเอียดที่นี่
 
06/09/10
สมัครเข้าร่วมการประกวด การแข่งขันประกวด
ความคิดสร้างสรรค์ Creativity Style EBM Conteet ดูรายละเอียดที่นี่
 
02/09/10
แผนการจดทะเบียน 2/2553 ดูรายละเอียดที่นี่
 
29/07/10(แก้ไขล่าสุด)
ตารางสอบ ภาค 1/2553 ดูรายละเอียดที่นี่
 
18/06/10
แจ้งกำหนดส่ง ประวัตินักศึกษา ชั้นปีที่ 1
ภายในวันที่ 30 มิ.ย.53 ดูรายละเอียดที่นี่
 
16/06/10
แบบฟอร์มการขอเทียบโอนหน่วยกิต
ดาวน์โหลดที่นี่
 
ตางรางสอน ปี 2553 ดูรายละเอียดที่นี่
 
08/06/10
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ติดต่อรับ รหัสผ่าน เพื่อใช้ในการเข้าระบบ Internet ของคณะ
ได้ที่ ห้อง วศ.318 คณะวิศวกรรมศาสตร
มธ.
 
31/05/10
ตรวจสอบรายชื่อแบ่ง Section สำหรับการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2553
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ดูรายละเอียดที่นี่
 
27/05/10
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 30 มิ.ย.53
ดูรายละเอียดที่นี่
 
26/05/10
บัตรคิวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์บัตรคิวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 
25/05/10
เพิ่มเติมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 53
ดูรายละเอียดที่นี่
 
19/05/10
มธ. แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรม
สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 คลิกที่นี่
 
04/05/10
เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นรหัสผ่าน
 
03/05/10
กำหนดการจัดงานปฐมนิเทศและต้อนรับเพื่อน
ใหม ่ประจำปี 2553 ดูกำหนดการที่นี่
 
28/04/10
ตรวจสอบรายชื่อแบ่ง Section สำหรับการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2553
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ดูรายละเอียดที่นี่
 
26/04/10(แก้ไขใหม่)
ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ EBM ระดับปริญญาตรี ปี 2553 ดูรายละเอียดที่นี่
 
21/04/10
แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ และ
เปิดบัญชี ดาวน์โหลดที่นี่
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทำบัตรฯ ดูที่นี่
ปฏิทินการศึกษา ปี 2553 ดูรายละเอียดที่นี่
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2553 ดูรายละเอียดที่นี่
 
19/04/10

ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ห้องสอบ สอบจัดระดับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียดที่นี่

 
01/04/10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2553ครั้งที่ 2
ดูรายละเอียดที่นี่...
 
24/03/10

ประกาศรายชืู่้อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ครั้งที่ 2 โครงการ EBM ดูรายชื่อได้ที่นี่

 
05/03/10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ Aptitude Test
โครงการ EBM ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียดได้ที่นี่
 
14/01/10
ปฏิทินการศึกษาของ EBM (แก้ไข 14/01/10)
ดาวโหลดเอกสาร คลิกที่นี่...
 
15/12/09
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่่
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 2
เริ่ม 4 ม.ค.53 - 25 ก.พ. 53 (รับจำนวนจำกัด)
ดูรายละเอียดได้ ที่นี่...
 
27/11/09
รายชื่อผู้ชำระค่ารักษาสิทธิ์
และยืนยันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี 2553 ดูรายละเอียดที่นี่
 
11/11/09
ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีปี 2553
ดูรายละเอียดที่นี่...
 
27/10/09
ตารางสอนเทอม 2/2552 ที่นี่...
กำหนด Section รายวิชา ที่นี่...
 
22/10/09
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ Aptitude Test
โครงการ EBM ดูรายละเอียดได้ ที่นี่...
 
24/09/09
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1
ดูรายละเอียดได้ ที่นี่...
 
 
 
 
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3234 , 3235 , 3250
โทรสาร 0-2564-3001-9 ต่อ 3223 หรือ 0-2896-9545
เว็บไซต์ : http://www.ebm.engr.tu.ac.th  
E-mail : ebm-info@engr.tu.ac.th